Wedstrijd zwemmen

Een zwemvorm waarbij het competitieve element een belangrijke rol speelt, is het wedstrijdzwemmen. Hierbij gaat het erom in zo kort mogelijke tijd een bepaalde afstand af te leggen. Wedstrijdzwemmen is, op voetbal na, één van de meest beoefende sporten in Nederland.

Hoe werkt het?

Het zwemmen vindt plaats in een 25-meter of 50-meter bad. De gebruikelijke afstanden bij wedstrijdzwemmen zijn vijftig, honderd en tweehonderd meter. Bij de vrije slag komen ook de vierhonderd, achthonderd en duizendvijfhonderd meter aan bod. Daarbij zijn er in Nederland bij het zogenaamde openwaterzwemmen langere afstanden mogelijk.

Er kunnen bij een wedstrijd zes of acht deelnemers tegelijk starten. De start- en aankomsttijden worden vaak nog handmatig geklokt, al vinden er steeds meer experimenten met sensoren plaats. Soms wordt er dubbel geklokt: zowel handmatig als met een sensor. Ook zijn er zwembaden in Nederland met een semi-automatisch systeem, waarbij wel wordt gecontroleerd op de starttijd, maar waarbij de eindtijd wordt vastgesteld door een tijdwaarnemer.

De vier categorieën

Het wedstrijdzwemmen kent vier categorieën: vrije slag, vlinderslag, schoolslag en rugslag. Bij de vrije slag mag de zwemmer zelf de zwemtechniek bepalen. Bij iedere slag horen verschillende regels, een verschillende startvorm en keerpunten. Het keerpunt is de beweging die je aan het eind van het bad maakt om te draaien. Deze beweging wordt gecontroleerd door een waarnemer, door sensoren of door onderwatercamera’s.

Wedstrijdzwemmen op regionaal, nationaal of internationaal niveau

Er zijn verschillende niveaus waarop het wedstrijdzwemmen wordt beoefend. De meeste zwemmers beoefenen hun sport bij een zwemvereniging. Zij kunnen hier aan wedstrijden meedoen en eventueel doorstromen naar nationaal of internationaal niveau. Wedstrijdzwemmen is al sinds 1896 een Olympische tak van sport, waarin de Nederlanders ruimschoots zijn vertegenwoordigd. Ook voor gehandicapten zijn er nationale, internationale en Olympische wedstrijden. De KNZB, de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, ondersteunt Nederlandse zwemmers.

Lees ook:

recreatief zwemmen
Zwemtechnieken
Nederlandse zwemmers
Olympische spelen